Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC – prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím. Na otvorenie akademického roka prijali pozvanie predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavitelia zdravotníckych zariadení, prednostovia kliník, zástupcovia kultúrnych inštitúcií, ďalší významní hostia, pedagógovia a študenti fakulty. Počas slávnostného dopoludnia sa ku členom akademickej obce a ostatným prítomným prihovoril prorektor SZU a dekanka fakulty doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, ktorí deklarovali opodstatnenosť SZU a FZ SZU v slovenskom zdravotníckom vzdelávacom priestore i v meste Banská Bystrica. O príjemný umelecký zážitok sa postarali umelci Simona Richterová a Ľubomír Richter z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.