Dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH sa stretol s medikmi, aby im predstavil nové plány smerovania fakulty. Za najdôležitejšie považuje, aby každý medik, ale aj lekár mal na pamäti, že pacient musí byť v každom momente na prvom mieste. Iba tak sa dá podľa neho budovať zdravý vzťah a rovnako správne liečiť. Budúcim kolegom a kolegyniam predstavil víziu, na ktorej fakulta už začala pracovať. Spoločnou cestou nového vedenia bude podpora kvalitnejšieho vzdelávania, založeného na technologickom postupe, zvýšenej akceptácie fakulty v zahraničí, ale aj vo významnej podpore vedy, v ktorej musia byť zúčastnení a aktívni pedagogickí pracovníci ako aj  študenti. Dekan Kužela zároveň symbolicky študentom otvoril svoje dvere, aby sa od prvého momentu nastavila aktívna spolupráca, otvorená komunikácia a snaha spoločne fakultu posunúť v pred.

„Mojou základnou prioritou, ako už isto viete, vždy bolo a bude zabezpečiť, aby u každého jedného lekára bol na prvom mieste pacient a komunikácia s ním. Aby každý jeden pacient bol plne informovaný nielen o svojej chorobe, ale aj o dôležitosti prevencie a celkovo o význame zdravého životného štýlu. Z pozície dekana budem mať možnosť rozširovať tieto hodnoty tam, kde je to myslím si najviac potrebné, teda nielen u medikov, ale aj u lekárov v rámci ďalšieho vzdelávania.“