Katedra fyzioterapie zorganizovala dňa 21.11.2023 pre zamestnancov a študentov SZU edukačnú aktivitu k problematike predsunutého držania hlavy v dôsledku používania mobilných telefónov. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže následkami nesprávneho držania hlavy v súčasnosti bojuje veľké množstvo ľudí.  Členovia katedry boli všetkým záujemcom k dispozícii od 8:30 do 12:00 h, kedy ich podrobne oboznámili s vplyvom nesprávneho držania hlavy na pohybový systém. Každý účastník dostal aj zostavu cvikov, ktorú si mal možnosť precvičiť s našimi budúcimi fyzioterapeutmi, poslucháčmi 3. ročníka v študijnom programe fyzioterapia.