Ambulancia čeľustnej ortopédie

Lekár:MUDr.Simona Dianišková,PhD.,MPHvedúca Katedry čeľustnej ortopédie 
MUDr. Gabriela Alexandrová
MUDr.Patrícia Husárová 
MDDr.Jozef Bobák 
MDDr.Ondrej Dvoran 
Sestra:Terézia Hancková
Eva Jančeková
Recepcia:Mgr.Marta Holečková
Číslo dverí:B – 501
Tel. kontakt:02/59 370 887
E-mail:marta.holeckova@szu.sk, kco.bratislava@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 15:00
Streda08:00 – 15:00
Štvrtok08:00 – 15:00
Štvrtok08:00 – 12:00

Objednávanie : denne počas ordinačných hodín