Ambulancia čeľustnej ortopédie

Lekár: MUDr.Simona Dianišková,PhD.,MPHvedúca Katedry čeľustnej ortopédie 
MUDr. Gabriela Alexandrová
MUDr.Patrícia Husárová 
MDDr.Jozef Bobák 
MDDr.Ondrej Dvoran 
Sestra: Terézia Hancková
Eva Jančeková
Recepcia: Mgr.Marta Holečková
Číslo dverí: B – 501
Tel. kontakt: 02/59 370 887
E-mail: marta.holeckova@szu.sk, kco.bratislava@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok 08:00 – 15:00
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 15:00
Štvrtok 08:00 – 15:00
Štvrtok 08:00 – 12:00

Objednávanie : denne počas ordinačných hodín