Ambulancia klinickej farmakologie

Lekár:Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra:Andrea Jašková
Číslo dverí:B – 026
Tel. kontakt:02/59 370 138
E-mail:andrea.jaskova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Streda9:00 – 11:00
Objednávanie:denne od 9:00 do 11:00
Lekár:MUDr. Helena Glasová , PhD.
Sestra:Ivana Brázdilová
Číslo dverí:B – 027
Tel. kontakt:02/59 370 126
E-mail:ivana.brazdilova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok9:00 – 12:00
Piatok9:00 – 12:00
Objednávanie:denne od 10:00 – 12:00