Ambulancia klinickej farmakologie

Lekár: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra: Andrea Jašková
Číslo dverí: B – 026
Tel. kontakt: 02/59 370 138
E-mail: andrea.jaskova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Streda 9:00 – 11:00
Objednávanie: denne od 9:00 do 11:00
Lekár: MUDr. Helena Glasová , PhD.
Sestra: Ivana Brázdilová
Číslo dverí: B – 027
Tel. kontakt: 02/59 370 126
E-mail: ivana.brazdilova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 9:00 – 12:00
Piatok 9:00 – 12:00
Objednávanie: denne od 10:00 – 12:00