Ambulancia klinickej imunologie a alergológie II.

Ambulancia sa zameriava na komplexný prístup k pacientom s Downovým syndrómom z celého Slovenska

Lekár:Prof.Mudr.Mária Šustrová,CSc.
Sestra:Bc.Ľubica Procházková
Číslo dverí:B – 341
Tel. kontakt:02/59 370 437
E-mail:lubica.prochazkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok6:45 – 12:00
Streda6:45 – 12:00
Štvrtok6:45 – 12:00
Objednávanie:denne medzi 10:00 a 12:00