Ambulancia klinickej imunologie a alergológie II.

Ambulancia sa zameriava na komplexný prístup k pacientom s Downovým syndrómom z celého Slovenska

Lekár: Prof.Mudr.Mária Šustrová,CSc.
Sestra: Bc.Ľubica Procházková
Číslo dverí: B – 341
Tel. kontakt: 02/59 370 437
E-mail: lubica.prochazkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok 6:45 – 12:00
Streda 6:45 – 12:00
Štvrtok 6:45 – 12:00
Objednávanie: denne medzi 10:00 a 12:00