Ambulancia klinickej imunologie a alergológie III.

Lekár: Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra: Dominika Anna Juhásová
Číslo dverí: B – 014
Tel. kontakt: 02/59 370 425
E-mail: anna.juhasova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 06:45 – 14:30
Štvrtok 06:45 – 14:30 – nepárny týždeň
Piatok 06:45 – 11:15 – nepárny týždeň
Objednávanie: od 9:00 – 11:00 v ordinačných dňoch