Ambulancia klinickej imunologie a alergológie III.

Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra:Dominika Anna Juhásová
Číslo dverí:B – 014
Tel. kontakt:02/59 370 425
E-mail:anna.juhasova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok06:45 – 14:30
Štvrtok06:45 – 14:30 – nepárny týždeň
Piatok06:45 – 11:15 – nepárny týždeň
Objednávanie:od 9:00 – 11:00 v ordinačných dňoch