Echokardiologické vyšetrenie srdca

Lekár:MUDr. Róbert Popovič
Sestra:Bc. Ľubica Procházková
Číslo dverí:B – 091
Tel. kontakt:02/59 370 154
E-mail:lubica.prochazkova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov

Pondelok15:30 – 17:30
Streda:15:30 – 17:30