Echokardiologické vyšetrenie srdca

Lekár: MUDr. Róbert Popovič
Sestra: Bc. Ľubica Procházková
Číslo dverí: B – 091
Tel. kontakt: 02/59 370 154
E-mail: lubica.prochazkova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov

Pondelok 15:30 – 17:30
Streda: 15:30 – 17:30