Hepatologická ambulancia

Lekár: Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra: Ivana Brázdilová
Číslo dverí: B – 027
Tel. kontakt: 02/59 370 126
E-mail: ivana.brazdilova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok 08:00 – 10:00
Streda 08:00 – 10:00
Štvrtok 08:00 – 10:00

Objednávanie : denne od 10:00 do 12:00

Lekár: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra: Andrea Jašková
Číslo dverí: B – 026
Tel. kontakt: 02/59 370 138
E-mail: andrea.jaskova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 09:00 – 11:00
Utorok 10:00 – 12:00
Štvrtok 10:00 – 12:00

Objednávanie : v čase ordinačných hodín