Hepatologická ambulancia

Lekár:Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra:Ivana Brázdilová
Číslo dverí:B – 027
Tel. kontakt:02/59 370 126
E-mail:ivana.brazdilova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok08:00 – 10:00
Streda08:00 – 10:00
Štvrtok08:00 – 10:00

Objednávanie : denne od 10:00 do 12:00

Lekár:Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Sestra:Andrea Jašková
Číslo dverí:B – 026
Tel. kontakt:02/59 370 138
E-mail:andrea.jaskova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok09:00 – 11:00
Utorok10:00 – 12:00
Štvrtok10:00 – 12:00

Objednávanie : v čase ordinačných hodín