Interná ambulancia

Lekár: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra: Eva Chrenková
Číslo dverí: B – 015
Tel. kontakt: 02/59 370 622
E-mail: eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Streda 07:00 – 10:00