Interná ambulancia

Lekár:doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra:Eva Chrenková
Číslo dverí:B – 015
Tel. kontakt:02/59 370 622
E-mail:eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Streda07:00 – 10:00