Nefrologická ambulancia

Lekár: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra: Eva Chrenková
Číslo dverí: B – 015
Tel. kontakt: 02/59 370 622
E-mail: eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok 7:00 – 11:00
Objednávanie: v čase ordinačných hodín
Lekár: Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
Sestra: Jana Gregoričková
Číslo dverí: B – 025
Tel. kontakt: 02/59 370 599
E-mail: jana.gregorcikova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 8:30 – 12:30
Streda 8:30 – 10:30 – len USG
Piatok 8:30 – 12:30
Objednávanie: v čase ordinačných hodín