NIOX -Vyšetrenie alergickej bronchiálnej astmy vydychovaným NO (oxidu dusnatého) FENO testom

Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra:Dominika Anna Juhásová
Číslo dverí:B – 012
Tel. kontakt:02/59 370 425
E-mail:anna.juhasova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov
Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou