Tranzientná elastografia - TELP

prístrojom FibroScan® – neinvazívne stanovenie stupňa fibrózy pečene

Lekár:Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra:Andrea Jašková
Číslo dverí:B – 091
Tel. kontakt:02/59 370 223
E-mail:andrea.jaskova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov

Objednávaniedenne od 8:00 -10:00