Tranzientná elastografia - TELP

prístrojom FibroScan® – neinvazívne stanovenie stupňa fibrózy pečene

Lekár: Prof. MUDr., Jozef Holomáň CSc.
Sestra: Andrea Jašková
Číslo dverí: B – 091
Tel. kontakt: 02/59 370 223
E-mail: andrea.jaskova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov

Objednávanie denne od 8:00 -10:00