Koncom mája mala Slovenská zdravotnícka univerzita aj v tomto roku zastúpenie na kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz 2024 v Českej republike, kde si dva naše tímy zmerali sily v náročných disciplínach. Pod vedením doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. z Katedry urgentnej medicíny (LF) , naše tímy obstáli v silnej konkurencii.

Obe družstvá získali 80 %, resp. 76 % z možného maxima bodov, čo dokazuje vysokú pripravenosť zvládať aj náročné úlohy.  Družstvo LF SZU bolo na 2 situáciách druhé najlepšie, na jednej situácii 3. v poradí a raz na 5. mieste. Družstvo SZU-Horúce strely bolo na jednej situácii na 2. a raz na 3. mieste.
Pozitívne treba hodnotiť aj to, že zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku, sa Lekárska fakulta SZU pravidelne zúčastňuje ako jediná. V tomto roku bolo prvýkrát aj družstvo medikov z Martina, raz sa zúčastnila fakulta z UK a raz z UPJŠ Košice.
Celkovo sa Rallye Rejvíz skladá z viacero „podsúťaží“ a síce – tento rok sa konal 13. ročník súťaže medikov, 27. ročník medzinárodnej súťaže posádok záchrannej zdravotnej služby, 17. ročník súťaže operátorov tiesňovej linky a 8. ročník súťaže prvosledových hliadok Polície ČR.
SZU zastupovali študenti 4. ročníka LF SZU:
SZU – Horúce strely (Matej Varga, Michal Zajac, Katarína Žitňanová)
LF SZU (Michal Ichmann, Katarína Kosseyová, Daniela Pastierová)
Situácie a scenáre:
  • Aloysius – dementný manžel privolal k manželke s cievnou príhodou, ktorá má expresívnu afáziu. Úlohou bolo diagnostikovať CMP, demenciu a pri transporte pacientky do ZZ zaistiť nejakým rozumným šspôsobom dozor nad manželom. Sťažený až nemožný kontakt s obidvomi prítomnými. Situácia bola na pamiatku Aloysia Alzheimera.
  • Counter Strike – traja mládežníci hrajú niekoľko dní počítačovú hru a predávkujú sa drogami, Kratom, HHC, pervitín. Bolo treba diagnostikovať intoxikáciu, riešiť bezvedomie a apnoe, privolať políciu a prioritizovať transport.
  • Lustr – obesený 15 ročný chlapec v bezvedomí s apnoe. Po zvesení z trámu na povale bolo treba diagnostikovať úvodný rytmus EKG, začať rozšírenú resuscitáciu a nepretržite komunikovať s panicky reagujúcou matkou.
  • Poplach – triedenie 15 postihnutých v rámci hromadného nešťastia na čas a správnosť triáže.
  • Boogie – blesk zasiahne skupinu turistov. Jeden v bezvedomí, apnoe ale prítomná akcia srdca, úzkostná reakcia a dvaja mŕtvi mimo dohľadu. Cieľom bolo správne začať KPR len dýchaním pri prítomnom sinusovom rytme, ktorý postupne prechádza do komorovej fibrilácie a zistiť počet prítomných a nájsť dvoch schovaných s poraneniami nezlučiteľnými so životom. Dôležité bolo aj privolanie hasičov a polície a spolupráca s nimi.
  • Francis – kraniotrauma po páde z kolobežky, bezvedomie, dýcha, ale v hypoglykémii. Po prebratí treba diagnostikovať fr. Femuru a v sledovaných časoch riešiť hyposaturáciu, hypovolémiu a hypotenziu.
  • Highlander – posádku čaká zadýchaný turista s tým, že ľ km ďalej v lese je kamarát s ťažkým astmatickým záchvatom, ale na štvorkolke môžu odviesť len 1 člena posádky s vybavením. Keď odíde obvykle teamleader s vybavením, začne si druhý kamarát sťažovať na bolesti hrudníka a v DK a treba diagnostikovať dissekciu aorty pomocou náhradného tlakomera, fonendoskopu a palpáciou rozdielneho pulzu na HK. Odídený člen je zdržaný celý čas na riešenie úlohy pri astmatikovi, ktorému sa medzitým uľavilo. Nepodarilo sa zaistiť žilu, takže bolo treba použiť prakticky intraoseálny vstup vŕtačkou na vajíčku a na modely kosti.
  • Kráva – v maštali je pracovník s bolesťami na hrudníku, podľa kolegu pritlôačený kravou o stenu. Na základe maskovanmia stopy pneumatík a dôslednej anamnézy treba zistiť, že nie krava ale neopatrný traktorista pritlačil kolegu ku stene, má tenzný pneumotorax, hyposaturuje. Punkcia, kyslík, polohovanie, hlásiť ako pracovný úraz, požiadať o odvedenie kravy, ktorá sa tam reálne pohybovala za nízkou ohradou.
  • Trap – auto havaruje, agresívny vodič od vplyvom alkoholu ujde, rodička závislá na heroíne porodila dieťa pod improvizovaným prístreškom na halde krabíc a handier. Vodič sa môže vrátiť a ohrozovať posádku, novorodenec je podchladený a utlmený heroínom. Zaistiť umbilikálnu vénu alebo I.O. prístup prakticky na modeloch, podať naloxón, dýchať s novorodencom, transport s krvácaním z neodlúčenej placenty.