Lekárska fakulta SZU sa zapojila do projektu, ktorého výsledkom bude séria mini dokumentov o študentoch na rôznych slovenských vysokých školách. Za Lekársku fakultu SZU sa očami Lenky a Romana, študentov 6. ročníka zubného lekárstva, pozrieme spolu s doc. MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH,  prodekanom pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo práve na odbor, v ktorom naši absolventi dosahujú naozaj perfektné výsledky a ich práca je vysoko odborne cenená.