Dňa 22. apríla 2024 sa konala prednáška pre študentov 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na tému úlohy a činnosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Na pôde našej fakulty sme privítali prezidentku SK SaPA Mgr. Ivetu Lazorovú, PhD., MPH a predsedníčku kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Ivetu Michalcovú, MPH.

Študenti mali príležitosť oboznámiť sa s úlohami stavovskej organizácie sestier a pôrodných asistentiek. Ďalší blok prednášky bol zameraný na rôzne etické pochybenia sestier, ktoré rieši Kontrolný výbor SK SaPA. Prednášky sa zúčastnili aj naši vyučujúci z katedry ošetrovateľstva, ktorí sú dlhoročnými členmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.