Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov.

Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len istý počet zdravotníckych zariadení, ale pre veľký záujem pripravujeme do budúceho roka miernu zmenu, kde chceme našim študentom priniesť širšie portfólio zariadení a naopak, umožniť väčšiemu počtu zamestnávateľov odprezentovať sa pred našimi študentami.