Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek, medzi ktorými mala zastúpenie aj Slovenská zdravotnícka univerzita.

Na pôde našej univerzity inaugurovala doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.  a  doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., ktorý je aj prednostom Kliniky chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ.

“Dosiahli ste veľký úspech vo svojej akademickej kariére, k čomu vám ešte raz úprimne blahoželám. Stať sa súčasťou našej akademickej elity je postavenie, ktoré zaväzuje,” uviedla vo svojom príhovore prezidentka Slovenskej republiky.

Prezidentka vo svojom prejave spomenula aj podporu spoločnosti, s ktorou sa môže akademické prostredie pokúsiť o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom premysleného systému. “V tomto smere sa spolieham aj na vklad a prínos nových profesorov a profesoriek, lebo lepšie, ako ktokoľvek iný, vedia o možnostiach a cestách, ako pozdvihnúť naše vzdelávanie a vedu na vyššiu úroveň.”