Každým rokom je už  tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, prejavujeme uznanie a oceňujeme prácu tých, pre ktorých vlastne naša univerzita existuje – študentov aj pedagógov. 

Slovenská zdravotnícka univerzita každoročne pripraví na vstup do slovenského zdravotníckeho systému stovky mladých zdravotníkov v širokej škále študijných programov a zdravotníckych povolaní. Sme hrdí na to, že sa nám dlhé roky darí držať naozaj vysokú úroveň kvality vzdelávania na našich 4 fakultách  a o našich absolventov je na trhu obrovský záujem.  

OCENENÍ – Lekárska fakulta

Študenti

 • Alena Laura MERZ
 • Roman LONGAUER

Učitelia

 • PaedDr. Veronika TIRPÁKOVÁ, PhD.
 • MUDr. Marek ŠUPLER, MPH

OCENENÍ – FOaZOŠ

Študenti  

 • Beáta DUDÁŠIKOVÁ
 • Diana GALAMBOSOVÁ

Učitelia

 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.

OCENENÍ – FVZ

Študenti  

 • Petra HARGAŠOVÁ

Učitelia

 • Mgr. Nina KOTLEBOVÁ, PhD.

OCENENÍ – FZ v BB

Študenti  

 • Simona HRUŠKOVÁ
 • Adam LOFAJ
 • Peter RYBANSKÝ

Učitelia

 • Bc. Monika KALMANOVÁ