You are here:

Priebeh prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

 Stav prijímacieho konania

Termín prijímacích skúšok

Priebežné výsledky

Rozhodnutie dekana

Zoznam prijatých uchádzačov

Lekárska fakulta

všeobecné lekárstvo

MUDr./denná

ukončené

12.6.2024-20.6.2024

nedostupné


Lekárska fakulta

zubné lekárstvo

MDDr./denná

ukončené

11.6.2024-20.6.2024

nedostupné


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

fyzioterapia

Bc./denná

ukončené

10.6.2024-19.6.2024

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

ošetrovateľstvo

Bc./denná

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

pôrodná asistencia

Bc./denná

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

rádiologická technika

Bc./denná

ukončené

10.6.2024-19.6.2024

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

urgentná zdravotná starostlivosť

Bc./denná

ukončené

13.6.2024-19.6.2024

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

dentálna hygiena

Bc./externá

ukončené

10.6.2024-19.6.2024

Fakulta verejného zdravotníctva

verejné zdravotníctvo

Bc./denná

Fakulta verejného zdravotníctva

verejné zdravotníctvo

Mgr./denná

nedostupné


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

urgentná zdravotná starostlivosť

Bc./denná

prebieha

11.6.2024-25.6.2024

nedostupné


nedostupné


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

ošetrovateľstvo

Bc./denná

nedostupné


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

fyzioterapia

Bc./denná

prebieha

11.6.2024-25.6.2024

nedostupné


nedostupné


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

fyzioterapia

Mgr./denná

prebieha

11.6.2024-25.6.2024

nedostupné


nedostupné


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bc./denná

nedostupné


Aktualizované 21.6.2024