Bratislava, 13. marec 2024 – Pacienti s rakovinou krvi sa podelili o svoje osobné príbehy netradičným spôsobom. Vložili ich do umeleckej publikácie a výstavy s názvom Odhalení, ktorá poukazuje na to, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí reálne prinášajú a čo zároveň vďaka tomu títo ľudia vracajú krajine a spoločnosti späť. Po Galérii Umelka a Ministerstve zdravotníctva SR putuje výstava na Slovenskú zdravotnícku univerzitu (SZU) v Bratislave, kde bude počas marca, mesiaca mnohopočetného myelómu, dostupná všetkým študentom, zamestnancom a návštevníkom univerzity.

Výstava ponúka možnosť vidieť onkologických pacientov novými očami

Marec je mesiacom zvyšovania povedomia o mnohopočetnom myelóme, ktorý je 2. najčastejším hematoonkologickým ochorením.  S touto diagnózou má skúsenosť aj Zuzana, Juraj a Milada, ktorí sa rozhodli prerozprávať svoje osobné príbehy prostredníctvom umenia. Ich rozprávanie je plné nádeje a odhodlania. Opisujú, ako sa vďaka včasnej diagnostike a kvalitnej liečbe napriek vážnemu hematoonkologickému ochoreniu vrátili späť do života a veria, že budú inšpiráciou aj pre ďalších ľudí.

Osobné príbehy pacientov s rakovinou krvi oslovili aj vedenie SZU

Publikácia a výstava Odhalení inšpiruje verejnosť už niekoľko mesiacov. Svoju podporu onkologickým pacientom a pacientskym organizáciám, ktoré stoja za touto iniciatívou, sa najnovšie rozhodol vyjadriť aj rektor SZU v Bratislave, Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.. Na pôde univerzity privítal zástupcov pacientov, aby spolu zahájili ďalšiu etapu tejto putovnej výstavy. Tá bude vo vstupných priestoroch SZU v Bratislave hosťovať do konca marca. „Je pre nás veľkým potešením byť ako univerzita súčasťou cesty tejto výstavy a pomôcť ďalej šíriť jej inšpiratívne príbehy aj medzi našich študentov a kolegov. Veríme, že práve odvaha a vytrvalosť týchto pacientov s mnohopočetným myelómom nás bude všetkých inšpirovať a o to viac poháňať v našom úsilí neustále zlepšovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Pretože, ako môžeme vidieť, má to obrovský zmysel do nej investovať.“ uviedol rektor.

Pacientske rozhovory sú sprevádzané aj najnovšími dátami

Súčasťou publikácie sú aj výsledky dátovej štúdie, ktorej spoluautorom je prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím SZU, prof. Róbert Babeľa, FISAC. „Teší ma, že práve v priestoroch SZU bude počas najbližších týždňov výstava umiestnená, keďže sme ju mali možnosť podporiť aj výsledkami našej analýzy. Dáta z nej nám jasne ukazujú, že investície zlepšujú starostlivosť o onkologických pacientov, vďaka čomu medziročne klesá aj počet ich hospitalizácií. To sa napokon prejavuje aj v poklese celkových nákladov na ich starostlivosť, čo je veľmi dobrá správa, pretože mnohopočetný myelóm postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku.“ vysvetľuje prof. Babeľa.