Slovenská zdravotnícka univerzita sa už takmer 70 rokov podieľa významnou mierou na výchove a vzdelávaní v oblasti medicínskych vedných odborov. Ročne prejdú jej bránami tisícky študentov, ktorí v istom čase vstúpia aj do zdravotníckeho systému tu na Slovensku.

Úlohou univerzity a jej 4 fakúlt je zabezpečiť kvalitné vzdelanie a prípravu pre budúcich lekárov, medikov, fyzioterapeutov, rádiológov, ale aj zdravotné sestry či verejných zdravotníkov. K tomu využíva SZU všetky dostupné prostriedky, nástroje, či bohatú sieť pracovísk, kde budúca generácia krôčik po krôčiku získava základy pre svoje profesionálne uplatnenie.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa rektor SZU prof. Peter Šimko rozhodol oceniť viacerých študentov a rovnako aj pedagógov.

„Všetkým nám je jasné, že dobrého študenta by nebolo bez trpezlivého a múdreho pedagóga a naopak, bez študentov, ktorí študujú naozaj s vášňou a zanietením, by nevynikli ani učitelia. Som preto veľmi rád, že z jednotlivých fakúlt nám prišli početné nominácie, za ktorými sú obdivuhodné príbehy každého jedného z nich.

Či už je to nadštandardné nasadenie študentov v boji s COVIDom alebo ich mimoškolské aktivity presahujúce rámce Slovenska, alebo ide o neutíchajúci záujem pedagógov o publikačnú či vedeckú činnosť, vždy ide o postoj hodný povšimnutia,“ uviedol rektor SZU.