Profil učiteľa

Meno a priezvisko: RNDr. Martina Valahcovičová, PhD.

Funkčné miesto: samostatný vedecký pracovník

Pracovisko: FOaZOŠ SZU, Katedra pôrodnej asistencie

Pracovné zaradenie:

  • vedúca oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
  • prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Kontakt: 02 / 59370 721, martina.valachovicova@szu.sk

Pracovňa: B-448, SZU Limbová 14, 4. poschodie

Konzultačné hodiny:

Aktuálna pedagogická činnosti

Medicínska a potravinová chémia/ medicinal and food chemistry

Náuka o výžive/ Nutrition science

Výživa v prevencii a terapii/ Nutrition in prevention and therapy

Ekológia a zdravie / Ecology and health

Výživa a dietetika ženy, novorodencov a dojčiat / Nutrition and dietetics of women, newborns

and infants

Základy vedeckej práce / Basics of scientific work

ošetrovateľstvo 1- Výživa a zdravie / nursing 1- Nutrition and health

Výživa športovcov/ Sports nutrition

Bioaktívne látky v potravinách/ Bioactive substances in food

Klinická výživa/ Clinical nutrition

Fyziologická výživa/ Physiological nutrition

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach SCOPUS

Improvement in asymmetric dimethylarginine and oxidative stress in patients with limb salvage after autologous mononuclear stem cell application for critical limb ischemia / Juraj Maďarič, Martina Valachovičová , Ľudovít Paulis, Jana Príbojová, Renáta Máteová, Katarína Šebeková, Ľuba Postulková, Terézia Maďarovičová, M. Bucová, M. Mistrík, Ivan Vulev. In: Stem Cell Research & Therapy [(IF 4.504)]. – ISSN 1757-6512. – Roč.8, č.1 (2017), art. no. 165, s. 1-7. [MAĎARIČ, Juraj (9.09%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (9.09%) – PAULIS, Ľudovít (9.09%) – PRÍBOJOVÁ, Jana (9.09%) – MÁTEOVÁ, Renáta (9.09%) – ŠEBEKOVÁ, Katarína (9.09%) – POSTULKOVÁ, Ľuba (9.09%) – MAĎAROVIČOVÁ, Terézia (9.09%) – BUCOVÁ, M. (9.09%) – MISTRÍK, M. (9.09%) – VULEV, Ivan (9.09%)]

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-017-0622-2

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Determination of Immunosuppressive Pharmaceuticals in Whole Blood Following Kidney Transplantation by High-performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry / Csilla Mišľanová, Jana Príbojová, Martina Valachovičová , Z. Žilinská. In: Analytical Letters [(IF 1.150) – ISSN 0003-2719. – Roč.50, č.15 (2017), s. 2359-2368. [MIŠĽANOVÁ, Csilla (25.00%) – PRÍBOJOVÁ, Jana (25.00%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) – ŽILINSKÁ, Z. (25.00%)]

https://doi.org/10.1080/00032719.2017.1297452

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

No difference in intra-arterial and intramuscular delivery of autologous bone marrow cells in patients with advanced critical limb ischemia / A. Klepanec, M. Mistrík, Č. Altaner, Martina Valachovičová , I. Olejárová, R. Slyško, T. Balasz, T. Urlandová, D. Hladiková, B. Liška, Ján Tomka, Ivan Vulev, Juraj Maďarič. In: Cell Transplant [(IF 4.422)]. – ISSN 0963-6897. – Roč.21, č.9 (2012), s. 1909-1918. [KLEPANEC, A. (7.69%) – MISTRÍK, M. (7.69%) – ALTANER, Č. (7.69%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (7.69%) – OLEJÁROVÁ, I. (7.69%) – SLYŠKO, R. (7.69%) – BALASZ, T. (7.69%) – URLANDOVÁ, T. (7.69%) – HLADIKOVÁ, D. (7.69%) – LIŠKA, B. (7.69%) – TOMKA, Ján (7.69%) – VULEV, Ivan (7.69%) – MAĎARIČ, Juraj (7.69%)]

https://journals.sagepub.com/doi/10.3727/096368912X636948

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

The association between high plasma homocysteine levels and lower bone mineral density in Slovak women: the impact of vegetarian diet / Zora Krivošíková, Marica Kudláčková, Viera Spustová, Kornélia Štefíková, Martina Valachovičová , P. Blažíček, T. Němcová. In: Eur J Nutr [(IF 1.899)]. – ISSN 005-0563X. – Roč.49 (2010), s. 147-153. [KRIVOŠÍKOVÁ, Zora (14.29%) – KUDLÁČKOVÁ, Marica (14.29%) – SPUSTOVÁ, Viera (14.29%) – ŠTEFÍKOVÁ, Kornélia (14.29%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (14.29%) – BLAŽÍČEK, P. (14.29%) – NĚMCOVÁ, T. (14.29%)]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19809862/

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

No evidence of insulin resistance in normal weight vegetarians – a case control study / Martina Valachovičová , Marica Kudláčková, P. Blažíček, K. Babinská. In: Eur J Nutr. – ISSN 005-0563X. – Roč.45, č.1 (2006), s.52-54. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) – KUDLÁČKOVÁ, Marica (25.00%) – BLAŽÍČEK, P. (25.00%) – BABINSKÁ, K. (25.00%)]

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-005-0563-x

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Microplastics in the Food Chain / Klára Cverenkárová, Martina Valachovičová , Tomáš Mackuľak, Lukáš Žemlička, Lucia Bírošová. In: Life-Basel [IF 3.817]. – ISSN 2075-1729. – Roč.11, č.12 (2021), s. 1-19, 1349. Doi: 10.3390/life11121349 [CVERENKÁROVÁ, Klára (20.00%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (20.00%) – MACKUĽAK, Tomáš (20.00%) – ŽEMLIČKA, Lukáš (20.00%) – BÍROŠOVÁ, Lucia (20.00%)]

https://www.mdpi.com/2075-1729/11/12/1349

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

Health effects of plant food and possibility of reduction of health risk / Martina Valachovičová , Lucia Birošová, zost. M.Z. Jovandaric. In: Veganism – a Fashion Trend or Food as a Medicine. – 2021. – ISBN 978-1-83962-848-1. – S. 41-56. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (50.00%) – BIROŠOVÁ, Lucia (50.00%) – JOVANDARIC, M.Z. (0.00%)]

https://www.intechopen.com/chapters/73632

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach SCOPUS

Stanovenie imunosupresívnych liečiv pomocou LC/MS-MS / Martina Valachovičová , Jana Príbojová, Csilla Mišľanová. In: Chemické listy [IF 0.39 (2019)]. – ISSN 0009-2770. – Roč.115, č.3 (2021), s. 138-144. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (33.33%) – PRÍBOJOVÁ, Jana (33.33%) – MIŠĽANOVÁ, Csilla (33.33%)]

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3805

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Health effects of plant food and possibility of reduction of health risk / In: International Journal of Current Advanced Research. – ISSN 2319-6505. – Roč.8, č.8 (2019), s. 19679-19682. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (20.00%) – PRÍBOJOVÁ, Jana (20.00%) – PADYŠÁKOVÁ, Hana (20.00%) – FARKAŠOVÁ, Dana (20.00%) – SHUBHADA, Bopegamage (20.00%)]

https://journalijcar.org/issues/health-effects-plant-food-and-possibility-reduction-health-risk

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Selected Cardiovascular Risk Markers in Vegetarians and Subjects of General Population / Martina Valachovičová , Jana Príbojová, Vladimír Urbánek, L. Birošová. In: Central European Journal of Pubic Health [IF 0.682]. – ISSN 1210-7778. – Roč.25, č.4 (2017), s. 299-302. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) – PRÍBOJOVÁ, Jana (25.00%) – URBÁNEK, Vladimír (25.00%) – BIROŠOVÁ, L. (25.00%)]

https://cejph.szu.cz/artkey/cjp-201704-0010_selected-cardiovascular-risk-markers-in-vegetarians-and-subjects-of-general-population.php

Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (48 citácií)

Association of metabolic syndrome risk factors with selected markers of oxidative status and microinflammation in healthy omnivores and vegetarians / Katarína Šebeková, Peter Boor, Martina Valachovičová , P. Blažíček, V. Parrák, K. Babinská, A. Heidland, Marica Kudláčková. In: Mol Nutr Food Res. – ISSN 1613-4125. – Roč.50, č.9 (2006), s. 858-868. [ŠEBEKOVÁ, Katarína (12.50%) – BOOR, Peter (12.50%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (12.50%) – BLAŽÍČEK, P. (12.50%) – PARRÁK, V. (12.50%) – BABINSKÁ, K. (12.50%) – HEIDLAND, A. (12.50%) – KUDLÁČKOVÁ, Marica (12.50%)]

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.200500170

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (43 citácií)

No difference in intra-arterial and intramuscular delivery of autologous bone marrow cells in patients with advanced critical limb ischemia / A. Klepanec, M. Mistrík, Č. Altaner, Martina Valachovičová , I. Olejárová, R. Slyško, T. Balasz, T. Urlandová, D. Hladiková, B. Liška, Ján Tomka, Ivan Vulev, Juraj Maďarič. In: Cell Transplant [(IF 4.422)]. – ISSN 0963-6897. – Roč.21, č.9 (2012), s. 1909-1918. [KLEPANEC, A. (7.69%) – MISTRÍK, M. (7.69%) – ALTANER, Č. (7.69%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (7.69%) – OLEJÁROVÁ, I. (7.69%) – SLYŠKO, R. (7.69%) – BALASZ, T. (7.69%) – URLANDOVÁ, T. (7.69%) – HLADIKOVÁ, D. (7.69%) – LIŠKA, B. (7.69%) – TOMKA, Ján (7.69%) – VULEV, Ivan (7.69%) – MAĎARIČ, Juraj (7.69%)]

https://journals.sagepub.com/doi/10.3727/096368912X636948

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (38 citácií)

No evidence of insulin resistance in normal weight vegetarians / Martina Valachovičová, Marica Kudláčková, P. Blažíček, K. Babinská In: European Journal of Nutritional. – Roč.45, (2006), s. 52-54.. [VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) – KUDLÁČKOVÁ, Marica (25.00%) – BLAŽÍČEK, P. (25.00%) – BABINSKÁ, K. (25.00%)]

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-005-0563-x

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (31 citácií)

The association between high plasma homocysteine levels and lower bone mineral density in Slovak women: the impact of vegetarian diet / Zora Krivošíková, Marica Kudláčková, Viera Spustová, Kornélia Štefíková, Martina Valachovičová , P. Blažíček, T. Němcová. In: Eur J Nutr [(IF 1.899)]. – ISSN 005-0563X. – Roč.49 (2010), s. 147-153. [KRIVOŠÍKOVÁ, Zora (14.29%) – KUDLÁČKOVÁ, Marica (14.29%) – SPUSTOVÁ, Viera (14.29%) – ŠTEFÍKOVÁ, Kornélia (14.29%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (14.29%) – BLAŽÍČEK, P. (14.29%) – NĚMCOVÁ, T. (14.29%)]

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000275631500003?SID=D6P9xUlPMesIigthnh4

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (31 citácií)

Effect of diet and age on oxidative damage products in healthy subjects / Marica Kudláčková, Martina Valachovičová , Viera Pauková, Mária Dušinská. In: Physiological Research. – ISSN 0862-8408. – Roč.57, č.4 (2008), s. 647-651. [KUDLÁČKOVÁ, Marica (25.00%) – VALACHOVIČOVÁ , Martina (25.00%) – PAUKOVÁ, Viera (25.00%) – DUŠINSKÁ, Mária (25.00%)]

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000259157300018?SID=D6JkuCfLaNBh9HRtIRo

Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných šesť rokov

Vitamín D ako marker zdravia človeka,

vnútorný grant 06/2021-SVG1 SZU v Bratislave,

doba riešenia: 1.11.2021- 31.08.2022

http://www.szu.sk/userfiles/file/CPP/2021/VG-1_2021.pdf

Toxicita nonylfenolu u dojčiacich matiek a zdravý vývoj plodu,

vnútorný grant 07/2021-SVG1 SZU v Bratislave,

doba riešenia 1.11.2021 – 31.10.2022

http://www.szu.sk/userfiles/file/CPP/2021/VG-1_2021.pdf

Mobilné technológie a ich vplyv na kvalitu spánku,

vnútorný grant: 08/2021-SVG1 SZU v Bratislave,

doba riešenia: 1.11.2021- 31.1.2023

http://www.szu.sk/userfiles/file/CPP/2021/VG-1_2021.pdf

Transfer poznatkov do zdravotníckej/hospodárskej praxe

Projekt ASFEU Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou – TABU (ITMS 26240220023), začatý 10/2009, ukončený 12/2011; realizovaný v rámci výzvy podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Projekt bol zaradený do brožúry „Príklady dobrej praxe“ (2011, str.22-23), ako jeden z úspešných projektov výskumu a vývoja finančne podporeného z operačného programu „Výskum a vývoj“.

Projekt ASFEU Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík – VEGETA(ITMS 26240220022), začatý 10/2009 a ukončený úspešne 5/2012, realizovaný v rámci výzvy podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. Projekt bol zaradený do brožúry „Príklady dobrej praxe“ (2012), ako jeden z úspešných projektov výskumu a vývoja finančne podporeného z operačného programu „Výskum a vývoj“.