Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravila pre budúcich zdravotníckych záchranárov v končiacich ročníkoch sériu odborných workshopov na zdokonaľovanie odborných zručností.

Na prvom z podujatí, ktoré sa dňa 22. marca 2023 uskutočnilo na pôde našej fakulty, mali študenti možnosť zoznámiť sa s novými technológiami, ktoré budú využívať v praxi. Poslucháči sa zamerali aj na najnovšie prístrojové vybavenie, ako napr. monitor/defibrilátor Corpuls 3 alebo nový prístoj Lucas, pre zabezpečenie kontinuálnych mechanických kompresií hrudníka, ktoré umožňujú vykonávať rozšírenú KPR aj počas transportu pacienta.