Iniciátori projektu v spolupráci s pacientskymi organizáciami prichádzajú s novou, jedinečnou publikáciou o pacientoch s mnohopočetným myelómom, ktorá sa snaží do zložitej témy vniesť pozitívne prvky prostredníctvom netradičného prerozprávania skutočných príbehov ľudí, ktorí majú skúsenosť s týmto ochorením a vrátili sa späť do života. Práve tieto príbehy sú dôkazom toho, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí reálne prinášajú, a čo zároveň vďaka tomu pacienti vracajú krajine späť.

Za posledný rok úhrady zdravotných poisťovní na liečbu pacientov s týmto ochorením stúpli, a spolu s nimi za posledné štyri roky ešte významnejšie stúpli aj investície do úhrad ambulantnej starostlivosti. Naopak náklady na ústavnú starostlivosť podľa najnovších dát klesli.

Predikcie analýzy naznačujú, že práve ambulantná sféra by mala byť významne podporovaná aj v budúcnosti. V praxi by to malo znamenať, že bude menej hospitalizácii pacientov. „Už dnešné dáta ukazujú, že dochádza k 42-percentnému poklesu trvania práceneschopnosti a pacienti sa tak môžu oveľa skôr integrovať naspäť do pracovného života. To je dobrá správa, pretože mnohopočetný myelóm postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku.“ vysvetľuje prof. Róbert Babeľa, FISAC. Predikcie analýzy o výdavkoch na starostlivosť o pacientov s mnohopočetným myelómom podľa neho poukazujú na to, že investície do tejto oblasti by mali do roku 2030 stúpať.