Po troch rokoch od začiatku pandémie COVID-19 naša Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave spolu so Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou SLS obnovila odborné vysoko hodnotené podujatie – Školu pneumológie a ftizeológie. 

Podujatie má dlhoročnú históriu a je úzko zviazané s menami popredných osobností slovenskej pneumológie a ftizeológie, predovšetkým s profesorom Petrom Krištúfkom. 

Profesor Krištúfek bol nielen velikánom nášho medicínskeho odboru, ale aj zapáleným pedagógom a Škola pneumológie a ftizeológie bola jeho najobľúbenejším „dieťaťom“. Aj preto sa organizátori rozhodli venovať toto podujatie práve jemu ako prejav úcty a vďaky za celoživotné dielo. 

“Už samotný názov „Škola“ predznamenáva náplň podujatia. Program bol zostavený tak, aby pokryl celé spektrum zamerania nielen dospelej a detskej pneumológie a ftizeológie, ako aj príbuzných odborov, bez ktorých sa v našej každodennej praxi nezaobídeme – hrudníkovej chirurgie, rádiológie či klinickej imunológie a alergológie” povedal prezident kongresu MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH, univ. doc . Pozvanie prednášať prijali poprední slovenskí odborníci, medzi ktorými bolo mnoho našich kolegov.