Dr. h. c. mult.  MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP bol členom viacerých humanitárnych misií v rozvojových krajinách. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu na Univerzite Komenského.

V roku 1985 začal svoju kariéru na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Stál pri znovuobnovení Trnavskej univerzity v Trnave. Nakoniec v roku 2002 založil neziskovú organizáciu a súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Profesorom sa stal v roku 2007. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobil na Katedre tropickej medicíny a bol členom Vedeckej rady SZU.

Keď sa na jar 2020 začala na Slovensku šíriť pandémia ochorenia Covid-19, patril medzi najoslovovanejších odborníkov, neskôr bol členom Ústredného krízového štábu, ktorý riadil boj s pandémiou.

Profesor Vladimír Krčméry zomrel vo veku 62 rokov.

Česť jeho pamiatke.