V piatok 20. októbra sa nové vedenie Spolku medikov SZU stretlo s vedením Lekárskej fakulty SZU. Základom každej úspešnej spolupráce musí byť vzájomné rešpektovanie sa a samozrejmosťou spolupráca.

Medici prišli s novými nápadmi, ktoré plne korešpondujú so zmenami, ktoré chce nové vedenie LK SZU predstaviť v dohľadnej dobe.

Základom bude vždy samozrejme pacient a so zreteľom na pacienta sa musí zmeniť prístup k vzdelávaniu medikov. Preto čoskoro predstavíme nový holistický prístup k vedeniu medikov, ktoré im zabezpečí lepšie uplatnenie v praxi. Rovnako sa chceme zamerať na zvýšenie úrovne pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania, či výraznejšie rozbehnutie vedeckých projektov, “ vysvetľuje dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela PhD., MPH, ktorý zároveň víta nápady na zmenu aj zo strany medikov a dodáva, že v medicínskom svete plnom vedy je ľudskosť to, čo robí lekára skutočne veľkým. Obzvlášť v medicíne je ľudskosť základnou hodnotou, nakoľko predstavuje správanie sa k iným s rešpektom, pochopením a láskou. Je preto veľmi dôležité, aby sme našich kolegov, budúcich lekárov,  naučili konať vždy len v záujme pacienta.