Dňa 21.5.2024  sa konal na Partizánskej lúke prvý ročník Športového dňa ZO SOZZaSS pri SZU. Podujatia sa zúčastnili dvadsiati členovia odborovej organizácie. Účastníci rozdelení do dvoch družstiev (družstvo kpt. Morgana a kpt. Hennessy) súťažili v štafete zloženej zo šiestich športových disciplín. Po urputnom boji zvíťazilo družstvo kpt. Hennessy. Za športové výkony si všetci zaslúžili občerstvenie. Celé podujatie sa nieslo v priateľskom duchu a dobrej nálade.