Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného študijného programu v odboroch, ako sú ošetrovateľstvo, rádiológia, medicínska laboratórna veda a manažment zdravotnej starostlivosti, účasť študentov a pedagógov na cielených odborných stážach a možnosti participovať na vedeckých podujatiach organizovaných touto univerzitou každoročne v marci. Stretnutie bolo na základe obidvoch strán veľmi produktívne a veríme, že sa nám v dohľadnej dobe podarí etablovať efektívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu s novým ázijským partnerom.