Prodekani Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sa v dňoch 3 – 4. novembra 2023 stretli so svojimi kolegami z  9 českých a 3 slovenských lekárskych fakúlt v Špindlerovom Mlyne. Témou rokovaní boli aktuálne témy z oblasti výučby, výskumu, či financovania. Okrem spoločnej histórie máme aj spoločné problémy a  veľmi podobné názory na ich riešenie. Každoročné stretnutia na tejto úrovni nám umožňujú zaujať spoločné postoje, ktoré majú väčšiu váhu, ak fakulty potrebujú riešiť problematiku aj na inej ako akademickej pôde. Toto významné medzinárodné podujatie bude už o dva roky organizovať aj naša Lekárska fakulta SZU.