Študent Denis Jánošík, napriek tomu, že je poslucháčom len 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, preukázal duchaprítomnosť pri svojej ceste vlakom na zastávke Horný Smokovec dňa 2. februára 2023. Cestujúcemu, ktorý skolaboval, poskytol základnú prvú pomoc a koordinoval ďalšie činnosti na zabezpečenie privolania posádky ZZS.

O tejto situácii sme sa dozvedeli od spolucestujúcej – Márie Zelenkovej až teraz, nakoľko len zo strohej informácie – krstného mena a že študuje „urgent“, prácne zisťovala, o koho sa jedná. K vyhľadaniu študenta ju inšpiroval nie len jeho odborný prístup, ale najmä jeho trpezlivosť a ľudský prístup. Ako zdôraznila, na reakciu spolucestujúceho, že ten pán, čo spadol je alkoholik, im Denis „s kľudom Angličana povedal, že každý jeden z nás je ľudská bytosť a zaslúži si pomoc, bez rozdielu, kým je a, kým bude, že o pár hodín či dní sa na jeho mieste môže ocitnúť každý jeden z nás“.

Za tento príkladný čin v mene fakulty ďakujem Denisovi Jánošíkovi, ako aj pani Zelenkovej za jeho sprostredkovanie.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. v. r.
dekanka