Poslucháči fyzioterapie – Kristína Šmiralová, Timotej Štefanko, Peter Jaroslav Vyparina, a Filip Zemko sa dňa 24. 10. 2023, počas svojho výkonu praxe v Ružinovskej poliklinike a. s., stali  aktívnymi účastníkmi nečakanej situácie, o ktorej nás informovala Mgr. Anna Páleníková, mentorka odbornej praxe.

Študenti bezprostredne reagovali na volanie o pomoc z čakárne oddelenia MRI, kde sa už zamestnanci snažili ukľudniť mimoriadne agresívneho pacienta. Menovaní študenti okamžite zavolali políciu, do jej príchodu pomáhali upokojiť pacienta, ale tiež ukľudniť ostatných prítomných a riadili sa pokynmi. Študenti postupovali veľmi rozvážne a zodpovedne, čo za čo im ďakujeme.