Počas zásahu záchranárov pri udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) dňa 15. 5. 2023 na diaľnici v smere do Českej republiky boli ako súčasť posádok ZZS aj naši študenti. Pravdepodobne žiaden z nich ráno pri nástupe na výkon praxe nepredpokladal, že ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti už budú konfrontované pri tak náročnej akcii.

Veliteľka zdravotníckeho zásahu a veliteľ odsunu tejto UHPO iniciatívne vyjadrili pochvalu zúčastneným študentom 2. ročníka, ktorí, podľa ich vyjadrení, pracovali na vysokej odbornej úrovni a s dobrou orientáciou v problematike zdravotníckeho krízového manažmentu: Ján Beke, Adam Garbar, Martin Lacko a Dominik Poizl. Navyše, pre jazykovú bariéru postihnutých, bola prínosom aj znalosť maďarského jazyka Jána Bekeho.

Vedenie zásahového tímu súčasne ocenilo pedagogické vedenie odborných predmetov a praktických cvičení budúcich záchranárov, ktoré sú predpokladom pre úspešný výkon tohto zdravotníckeho povolania. Dôsledné a komplexné osvojenie si danej problematiky počas štúdia predurčuje správnosť ich rozhodnutí v situáciách, kde sekundy zachraňujú životy a za akékoľvek chybné rozhodnutie môže, bohužiaľ, zaplatiť zranený.

V mene vedenia FOaZOŠ ďakujem pedagógom i študentom!

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – dekanka