Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti našej fakulty si mohli opäť preveriť svoje vedomosti a zručnosti – tentokrát na súťaži „Deň prvej pomoci“, ktorej, už 14. ročník, sa v termíne 22. – 24. septembra 2021 konal v zaujímavom prostredí zámku v Hradci nad Moravicí. Súťaž bola určená pre budúcich zdravotníckych záchranárov, ktorí sa na svoje povolanie pripravujú v dennej forme vysokoškolského štúdia v Čechách a na Slovensku. Medzi 15-timi trojčlennými posádkami zastupovali Slovensko 3 tímy.

Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave reprezentovali András Zemes, Monika Kosnáčová a Mária Magulová, študenti 3. ročníka UZS.

Súťažné družstvá si svoje vedomosti a praktické zručnosti merali v troch súťažných etapách, počas ktorých riešili 16 simulovaných situácií vychádzajúcich z reálnych výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby, vrátane udalostí s hromadným postihnutím osôb, vodnej záchrany, resuscitácie novorodenca, starostlivosti o pacienta na urgentnom príjme. Medzi zaujímavé úlohy nepochybne patrili aj zlaňovacie techniky či operačné riadenie Záchrannej zdravotnej služby.

Vo finálnom hodnotení obsadili 1. priečku zástupcovia Západočeskej univerzity v Plzni, Česká republika, na 2. mieste sa umiestnili reprezentanti Slovenskej zdravotníckej univerzity, Slovenská republika a 3. skončili študenti z Českého vysokého učení technického v Kladne.

Blahoželáme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka