V stredu 29. marca sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnil historický prvý Deň zamestnávateľov, ktorí prišli prezentovať svoj záujem i našich študentov. Podujatie otvoril rektor univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc., po ktorom nasledovali v aule zhruba 2 hodiny prezentácii.

Popri tom každé zariadenie malo možnosť zaujať našich študentov na určenom stanovišti.

V rámci Dňa zamestnávateľov SZU sa predstavili štátne aj súkromné subjekty:

Všetkým ďakujeme za dokonalú prípravu a pozitívny odkaz, ktorý zanechali všetkým zúčastneným študentom.