Racionálna výživa obsahuje správny pomer základných zložiek v potrave: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok. V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava správne stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k zdravej výžive. V stravovní detí a mládeže sa často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy, nedostatočnou konzumáciu ovocia, zeleniny, rýb a nesprávnym stravovacím režimom. Ich energetický príjem je väčší ako výdaj, často nemajú dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa je večera. Následky nesprávnej výživy sa môžu prejaviť poruchami rastu a vývinu, vznikom obezity, zubného kazu a podobne.

Naši študenti Fyziologickej a klinickej výživy – budúci nutriční terapeuti, zrealizovali pri príležitosti tohto svetového dňa edukačnú aktivitu pre žiakov základných škôl. Prezentácie sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov bratislavských základných škôl, a to Spojenej školy na Tilgnerovej 14 a základnej školy na Sokolíkovej ulici. Vzhľadom k tomu, že 21. 10. je Svetový deň jablka, žiaci sa hravou formou oboznámili s jeho benefitmi. Jablko obsahuje veľa vody, je bohatým zdrojom rôznych živín, vitamínov, minerálov, fytochemikálií, ktoré sú prospešné pre ľudský organizmus.  

Po prezentácii, ktorú deti so záujmom počúvali, mohli porovnať chuť sušeného a lyofilizovaného jablka. Žiaci odchádzali z akcie nielen so zaujímavými poznatkami, ale aj s jabĺčkom a  džúsom od sponzorov McCarteru, Lunysu a Dobrého Ježka. Jablkami sme potešili aj návštevníkov Nemocnice akad. Ladislava Dérera v Bratislave, Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ako aj študentov a zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity.