ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021

Dňa 4. mája 2021 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverená výkonom funkcie dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave.

Víťazi XVI. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave:
1. miestoIng. Andrea KožíkováÚloha pôrodnej asistentky v súvislosti s latentnou fázou pôrodu,
školiteľ: PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.  
1. miestoBarbora DobdováRádiofrekvenčné žiarenie a jeho vplyv na ľudský organizmus,
školiteľ: Ing. Jozef Baláž, PhD.  
2. miestoKatarína HanuštiakováVplyv pandémie na stravovacie návyky,
školiteľ: RNDr. Martina Valachovičová, PhD  
2. miestoKristína ŠálkováVyužitie Mirror therapy pri fantómových bolestiach u amputovaných pacientov,
školiteľ: PhDr. Jana Havlová, PhD.  
3.miestoJán VolentierPET/CT a CT porovnanie a význam využitia,
školiteľ: PhDr. Klára Gebeová, PhD.  


Zborník abstraktov XVI Fakultnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti