Koncom mája sa v Koutoch nad Desnou konal 26. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, 16. ročník súťaže operátorov KOS „Zlaté sluchátko“, 12. ročník súťaže študentov lekárskych fakúlt „MUC. RR“ a 7. ročník súťaže prvosledových hliadok Polície České republiky.

Tak, ako aj v ostatných rokoch, zastúpenie mala aj Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá postavila posádky do súťaže medikov MUC.RR až dve družstvá a do RZP súťaže SZU postavila 3 družstvá (študenti 2. a 3. ročníka).

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia krajín ako sú Česko, Japonsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, USA, či Veľká Británia.

 

Poradie našich družstiev

 Podľa absolútneho počtu bodov (všetky súťaže mali rovnaké situácie a bodové hodnotenie) družstvo medikov obsadilo 3. miesto v kategórii medici, ale 4. miesto zo všetkých 77 posádok profesionálov z 16 krajín. Najlepšie družstvo UZS bolo na 2. mieste v kategórii RZP a celkove na 9. mieste podľa počtu bodov zo všetkých kategórií (národná súťaž RZP, RLP a medzinárodná súťaž záchranárske posádky a posádky s lekárom).

Študenti UZS 2. a 3. ročník boli medzi všetkými 26 RZP posádkami v národnej súťaži na 2., 11., a 15. mieste a v porovnaní so 16 posádkami záchranárov profesionálov zo 16 krajín by boli na 5., 13. a 16. mieste.

Našich najlepších medikov predbehli len 2 družstvá z Karlovej univerzity v Prahe, boli lepší ako medici z Brna, Ostravy, Prahy. Zo slovenských lekárskych fakúlt nebola účastná žiadna.

 

Zloženie posádok SZU

 MUC

 1. Lucia Franková 1. roč., Lukáš Doležal a Adam Vetter.
 2. Tadeáš Mazúr 6.ročník, 3. krúžok, Barbora Mária Mesárošová 6. ročník, 3. krúžok, Tereza Boldižárová 3. ročník UZS

SZU FOZOŠ

 1. Michal Riša, Václav Drobný, Barbora Majdová (2. ročník UZS)
 2. Adam Massar, Matúš Janiga, Ema Zatková (2. ročník UZS)
 3. Jazmína Petrisková, Marica Holíková, Peter Kapusta, Kristína Lukáčová (3. roč. UZS)

SZU RZP vedúci:

 • RZP 1 Barbora Majdová
 • RZP 2 Matúš Janiga
 • RZP 3 Jazmína Petrisková (naša najlepšia posádka).

 

Ako vyzerali súťažné úlohy?

 

 • Hermína: neznámy páchateľ pichol nožíkom správcu objektu do slabiny a hrudníka. Veľké vonkajšie krvácanie a pneumotorax.
 • Švestka: alkoholom intoxikovaní bezdomovci, jeden z nich vypil neznámu tekutinu a je v bezvedomí. Keď posádka nezavolá včas asistenciu polície, jeden z nich poraní nožíkom člena posádky. Intoxikácia má byť diagnostikovaná ako otrava organofosfátom s patričnou liečbou.
 • Liberty: udalosť s hromadným postihnutím osôb po náraze nákladného auta do skupiny chodcov. Poranenia – 1. kolaps vodiča, 2. polytrauma s devastujúcim poranením tváre, 3. čiastočná amputácia HK s tepnovým krvácaním, 4. otras mozgu s poškodením miechy, 5. sériová fraktúra rebier s kontúziou pľúc. Posádka je ako prvá na mieste, preberá úlohu vedúceho zdravotníckeho zásahu a má začať liečiť najvážnejšie poranenia.
 • Kus plano: posádka je ako personál na urgentnom príjme, prinesú staršieho onkologického pacienta s množstvom komorbidít, treba stanoviť diagnózu katétrovej sepsy ako hlavnej diagnózy a začať adekvátnu liečbu podľa protokolu.
 • Sáček: 6-ročné dieťa s astmou a náhlym zastavením obehu. Počas KPR treba diagnostikovať tenzný pneumotorax, hodnotila sa KPR, zmeny na EKG (BEA), efektivita základnej KPR a postup rozšírenej KPR podľa odporúčaní.
 • Protřepat, nemíchat: autonehoda s 3 účastníkmi, opitý vodič s krvácaním z pažerákových varixov a dve mládežníčky v panike. Cieľom bolo zavedenie Sengstakenovej sondy v tracheálnej intubácii pre nespoluprácu a liečba hemoragického šoku.
 • Tiramisu: rodinná oslava, 15 ročná s bolesťami brucha, anamnéza sťažená napätým prostredím. Treba diagnostikovať týranie dievčaťa a matky otcom tyranom, extrauterinnú graviditu, odoberať anamnézu a vykonať vyšetrenie bez vnucujúceho sa tyrana a rozpoznať medzinárodný znak na signalizáciu týrania.
 • Svätojánska muška: nehoda automobilu prevážajúceho rádioaktívny materiál. Vodič je dezorientovaný, znak pre rádioaktivitu nie je na prvý pohľad evidentný. Postup ošetrenia pacienta s podozrením na kontamináciu a spôsob hlásenia mimoriadnej udalosti na operačné stredisko.
 • Zázrak: matka nájde syna za 10 h po návrate z diskotéky so zastavením obehu. Ak posádka zistí, že je prítomná stuhlosť a nezačne KPR, otec ohrozuje posádku strelnou zbraňou. Cieľom je deeskalovať agresiu, snažiť sa privolať pomoc, alebo odísť z miesta. Žiadnu únikovú aktivitu agresor nedovolí. Cieľom bolo sledovať rôzne varianty správania posádok.

 

Ako sme to videli?

„Tento ročník súťaže naplnil naše vysoké očakávania po skúsenosti z minulého roka. Dúfame, že naša fakulta a univerzita budú pokračovať v podpore účasti svojich študentov na súťažiach tohto typu a budú rozvíjať potenciál pre vzdelávanie medikov  v oblasti urgentnej medicíny na našej škole. Z pohľadu študenta a budúceho lekára je to jedinečná možnosť skúsiť si nielen iné ako nemocničné prostredie, ale zakúsiť reálnu medicínu v simulovaných podmienkach. Na súťaži sa hovorí „pokiaľ niečo na Rejvíze pokazíš, zapamätáš si to do konca života” a my túto vetu môžeme skutočne potvrdiť. RR je zároveň príležitosťou zoznámiť sa s fungovaním OS ZZS, vyskúšať si spoluprácu so zložkami IZS a naučiť sa pracovať v tíme. Z tejto udalosti človek odchádza nielen s cennými skúsenosťami, novými priateľstvami, ale aj s vedomosťami, ktoré sa nedajú naučiť z kníh. Ďakujeme našim pedagógom, univerzite za odbornú prípravu, podporu a možnosť zúčastniť sa a uspieť na svetoznámej súťaži Rallye Rejvíz.“

 

Záverom…

 Ďakujem vedeniu univerzity za dlhoročnú podporu. Efekt účasti na vedomostiach študentov je nemerateľný, ale ako skúška správnosti pedagogického procesu je to objektivizovateľné, že naši študenti LF a FOaZOŠ sú vedomosťami aj praktickými zručnosťami porovnateľní s profesionálmi zo 16 krajín Ameriky, Európy a Ázie. Som hrdý na našich študentov a aj na vedenie našej Alma Mater.

 

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Katedra urgentnej medicíny LF SZU