V sobotu 14. októbra sa v Zichyho paláci v Bratislave pod záštitou prezidentky SR konalo podujatie Senior Friendly 50+ a Slovenská zdravotnícka univerzita bola aj tento rok pri tom. Študenti Lekárskej fakulty pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej ponúkli účastníkom podujatia “Čísla pre zdravie“ a prezentovali telemedicínsku aplikáciu pre domáci tréning seniorov.

Nielen v mesiaci úcty k starším je kľúčové presadzovať filozofiu aktívneho a zdravého starnutia a solidarity medzi generáciami, využívať nástroje vekového manažmentu a ďalšie postupy, ktoré dajú predlžovaniu života seniorov pozitívny rozmer.