Program začal v letnej čitárni prednáškou dr. Lucie Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF o tom, čo všetko sa deje, keď cvičí mozog.

Sobotné aj nedeľné popoludnie patrili praktickým ukážkam a workshopom pre širokú verejnosť, ktoré pripravili študenti fyzioterapie a verejného zdravotníctva, ako napr. Seniorfitness, Severká chôdza, Ako nepadať, Posilňovanie s odporom. Najväčší záujem bol o Seniorské Tai-chi. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.