Názov projektu: The Metastasis Research Network (MetNet): MetNet Research Projects (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.8.2022

Dátum otvorenia: 7.10.2022

Dátum ukončenia: 21.6.2025

Účel projektu: Metastasis Research Network (MetNet) Národného onkologického inštitútu (NCI) je zbierka výskumných centier U54, ktoré podporujú používanie prístupov na systémovej úrovni na pochopenie naliehavých otázok v oblasti metastáz. Celkovým cieľom siete MetNet je posunúť naše chápanie metastáz ako celého tela, problému na systémovej úrovni, aby sme vytvorili komplexný a súdržný obraz príslušných procesov. Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) vyzýva NCI prihlášky do výskumných projektov MetNet. Tieto výskumné projekty by sa mali definovať ako samostatné subjekty, ktoré využívajú prístupy na systémovej úrovni na riešenie medzier a príležitostí vo výskume metastáz, aby sa integrovali do siete MetNet a dopĺňali prebiehajúci výskum v rámci siete.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz