Dňa 24.11.2023 sa v historických priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnil Slávnostný snem Slovenskej lekárnickej komory za účasti delegátov zastupujúcich farmaceutov a farmaceutky z celého Slovenska. Pozvanie na túto udalosť prijala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, prezidenti iných zdravotníckych komôr a ďalší čestní hostia.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH si prebrala najvyššie ocenenie, Čestné členstvo v SLeK za dlhodobú odbornú a osvetovú podporu očkovania a za významný prínos v procese zavedenia očkovania proti chrípke v lekárňach.

Ocenenie Artemide – uznanie za spoločenský prínos farmaceuta si prevzali doc. PharmDr. Juraj Sýkora, PhD. za aktívnu činnosť v orgánoch SLeK, za vybudovanie a udržanie tradície Bratislavských lekárnických dní a za dlhoročné formovanie obsahu špecializačného štúdia farmaceutov a PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc. za dlhoročnú, vysoko odbornú činnosť v rámci Asociácie na ochranu práv pacientov.

Ocenenie Artemide je pomenované po argentínskom lekárnikovi Artemide Zattim (1880–1951) a udeľuje sa za inšpiratívnu, zaujímavú a všeobecne prospešnú aktivitu farmaceuta nad rámec bežných, pracovných povinností. Artemide Zatti začal ako devätnásťročný laik pomáhať v lekárni misionárskej nemocnice v južnej Argentíne. Hoci mal iba základné vzdelanie, postupne získaval kvalifikáciu ako ošetrovateľ a farmaceutické vzdelanie nadobudol v roku 1917. Od roku 1913 niesol zodpovednosť za celú nemocnicu až do svojej smrti v roku 1951. Bol známy, vysoko vážený a rešpektovaný zvlášť pre svoj nezištný prístup k chudobným, ťažko chorým pacientom. V roku 2022 ho pápež František vyhlásil za svätého.

Čestné členstvo v SLeK si okrem prof. Krištúfkovej prevzali aj doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. za dlhoročnú pedagogickú činnosť na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského a významný podiel na sústavnom vzdelávaní farmaceutov a Ing. Arch. Matúš Vallo za zásadný prínos pri obnovení historickej Lekárne u Salvatora v Bratislave a za konštruktívnu spoluprácu so SLeK pri prebiehajúcom procese obnovenia poskytovania lekárenskej starostlivosti v tejto lekárni. Ocenenie Artemide bolo udelené aj PharmDr. Petrovi Matejkovi, PhD., RNDr. Anne Florovičovej, PharmDr. Eve Fehérpataky Badíkovej a PharmDr. Martinovi Ďurindovi.

Ocenenia odovzdal prezident SLeK Ondrej Sukeľ, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol rôznorodosť životných príbehov a aktivít všetkých ocenených a zdôraznil, že sú vzorom pre všetkých farmaceutov a predovšetkým pre členov orgánov Slovenskej lekárnickej komory: „Spoločnou črtou ocenených je záujem. Záujem presahujúci osobnú komfortnú zónu, záujem o viac než nevyhnutné minimum, záujem o iných – aj neznámych ľudí. Záujem o to, čo označujeme pojmom spoločné dobro.“

Zobraziť viac…