V spolupráci s Nemocnicou Bory medici 5. ročníka Lekárskej fakulty SZU postupne absolvujú špeciálny tréning intervenčnej digestívnej endoskopie na ex vivo animálnych modeloch. Prvý tréning potvrdil, že študenti majú veľký záujem o simulačnú medicínu.

„Pre našich medikov sme chceli vytvoriť jedinečné možnosti  a prístup k vysoko

špecifickým medicínskym výkonom.  Je úplne samozrejmé, že takýto výkon na pacientovi nepatrí do rúk študenta-medika, preto výuka na animálnych modeloch a simulačných figurínach je spôsob, ako môžeme ešte viac zatraktívniť vzdelávanie našich medikov, pozdvihnúť ich výuku na nadštandard, aby svoje vedomosti mohli čím skôr zužitkovať v praxi, ktorá ich už o chvíľu čaká. Simulačné tréningy podporujú tímovú spoluprácu a zlepšujú aj komunikačné zručnosti medzi kolegami. V neposlednom rade simulačné tréningy prispievajú k zvyšovanie sebadôvery a pripravenosti medikov na náročné situácie, s ktorými sa stretnú v praxi,“ vysvetlil potrebu simulačných hodín dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela., PhD., MPH a zároveň poďakoval primárovi MUDr. Branislavovi Kunčákovi za jeho odborné vedenie medikov.

“Najprv sme si pozreli celé endoskopické pracovisko a následne sme sa presunuli do výukového centra nemocnice, kde sme si mohli priamo na modeloch vyskúšať prácu s endoskopom. Bola to pre nás vzácna príležitosť vidieť a zároveň si aj  vyskúšať endoskopickú techniku v praxi a získať prvotné skúsenosti priamo od profesionálov v tejto dôležitej oblasti medicíny. Zároveň sme mali príležitosť stretnúť sa s lekármi pod vedením primára MUDr. Branislava Kunčáka a získať odpovede na naše otázky. Ich odbornosť a ochota podeliť sa s nami o svoje skúsenosti, boli pre nás povzbudzujúce. Chceli by sme sa poďakovať pánovi  primárovi a celému tímu lekárov za ich čas a pozornosť, ktoré nám počas tohto dňa venovali.“  zhodnotila za medikov prvý tréning Nikola Kúšiková.

Možnosť študentov trénovať v simulačných centrách je kľúčová, poskytuje reálne prostredie na ich nácvik správnych lekárskych  postupov a klinických zručností.