Študenti UZS si v teréne preveria svoje teoretické znalosti

Medicína katastrof je mladý, interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý integruje poznatky a skúsenosti z urgentnej medicíny, intenzívnej medicíny a krízového manažmentu v podmienkach, ktoré vznikajú pri mimoriadnych udalostiach (UHPO) s cieľom taktickej záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých.

Cieľom Katedry UZS je zabezpečovať pre svojich poslucháčov aktívne využívanie teoretických vedomostí v praxi a osvojenie si zaužívaných postupov a praktických zručností nevyhnutných pre manažment mimoriadnych udalostí na rôznych veliteľských pozíciách pri riadení udalostí s hromadným postihnutím osôb v realistických podmienkach.

Simulačné cvičenie UHPO prebehne 31. marca 2023 v čase od 7:00 – 18:00 hod. Na mieste je potrebné byť už od 06:30 hod.

Nácvik UHPO prebehne v účelových priestoroch SZU na adrese: Harmónia 3019, 900 01 Modra

Čo si treba priniesť?

  • pracovnú obuv ZZS
  • komplet uniformu ZZS
  • termo/teplý odev
  • občerstvenie a pitný režim
  • čelovku
  • prilbu a vyšetrovacie rukavice
  • písacie potreby (pero a fixku)

Obed v cene 6 eur bude pre účastníkov aj figurantov zabezpečený na mieste. Účastníci musia mať uzatvorené úrazové poistenie.