Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku organizovala 29. novembra 2022 prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Quality of health care and patient safety“, nad ktorou prevzal záštitu  Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Dr. Tatul Hakobyan. Účasť ďalších vzácnych zahraničných hostí z Tuniska, Španielska, Slovinska, Poľska, Českej republiky, ale i domácich vedeckých a odborných pracovníkov, ktorí prišli prezentovať svoje výsledky vedecko-výskumnej práce, odborné skúsenosti potvrdila, že problematika, je prioritná, ako pre poskytovateľov, tak i pre prijímateľov zdravotníckych služieb. Začala sa tak písať nová história medzinárodnej výmeny skúseností a vedeckých informácií, ktorá je vyústením riešenia projektu „Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta“, podporeného dohodou so Svetovou zdravotníckou organizáciou „Biennial Collaborative Agreement (BCA) – Slovakia.

„Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta nebol len názov konferencie a ústredná téma jednotlivých príspevkov, ale je to aj trvalý cieľ spoločného snaženia zdravotníkov. Tento cieľ sa stal sa základným „mottom“ ktorý sprevádzal vedecko-výskumnú čí odbornú činnosť v uplynulých obdobiach a zároveň tvorí výzvu pre naše snaženie do budúcnosti.