SEMAFOR SZU vychádza z platného Covid automatu.
Cieľom SEMAFOR SZU je poskytnúť včasné varovanie tak, aby bolo možné podniknúť potrebné preventívne kroky na zabránenie šírenia nákazy medzi študentami a pedagógmi a udržať bezpečné prostredie a prezenčnú výučbu vrátane praktickej po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje preto základné prevádzkové podmienky, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. Aktuálna verzia semaforu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovej stránke SZU.