V dňoch 13. – 15. 5. 2022 sa v Národnom parku Šumava uskutočnil 10. ročník študentskej súťaže Plzeňský pohár záchranárov.

Už tradične sa ho zúčastnili aj študenti FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity, konkrétne študenti 3. ročníka študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť. 3-členná posádka v zložení Martin Graňák, András Zemes a Patrícia Sitárová si zmerali svoje záchranárske vedomosti a zručnosti s ďalšími 9 tímami z Česka aj zo Slovenska.

Piatková nočná etapa bola zameraná na spoluprácu s kynológmi a súťažiaci rozdelení na 3 skupiny si mali možnosť vyskúšať hľadanie raneného v takzvanej rojnici v lese a ťažko dostupnom teréne. V sobotu počas dennej etapy sa tímy stretli v pozícii posádok RZP s 10 prípadmi, ktoré si rozhodcovia zažili na vlastnej koži a súťažiaci mali možnosť ukázať, na koľko vedia v praxi zúročiť získané vedomosti a zručnosti – od svojich kompetencií, cez správne prevedenie postupov podľa najnovších guidelines až po vedomosti v oblasti patofyziológie.

Náš súťažný tím nezaháľal a ukázal svoj výsledok trojročnej tvrdej práce na sebe a pripravenosť na štátnice a umiestnil sa na krásnom treťom mieste.

Za tento úspech im gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v profesionálnom živote.