Na prelome septembra a októbra sa v českých Koutoch nad Desnou a v okolí konal 24. ročník medzinárodnej súťaže záchranných služieb, a taktiež 14. ročník súťaže operátorov ZOS „Zlaté sluchátko“.

Medzinárodná účasť bola podporená z krajín ako Česko, Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, USA, Slovinsko a Grécko. Vzhľadom na pandemické opatrenia v mnohých krajinách bola účasť posádok nižšia, súťažilo celkove 46 posádok v 4 kategóriách: RLP a RZP národná a medzinárodná súťaž.

Posádka našej univerzity v zložení: Martin Graňák, Patrícia Sitáriková, Dominika Kučerová a Zuzana Hamarová (2.roč. denného štúdia UZS FOaZOŠ) odštartovali v kategórii RZP národná FREESTYLE, ako jediná študentská posádka. Študenti sa v celkovom hodnotení umiestnili na 2. mieste a vybojovali si pódium.

Súťaž tvorilo celkom 8 denných etáp, 2 nočné etapy a 4 etapy v súťaži Zlaté sluchátko. Riešili situácie ako intoxikáciu cinchokainom, bodná rana do brucha, KPR, kraniotrauma, hromadné nešťastie a mnoho ďalšieho.

Slovenská zdravotnícka univerzita mala zastúpenie aj v realizačnom tíme – doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, ktorý bol hlavným rozhodcom medzinárodnej kategórie a PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD., ako rozhodca v medzinárodnej kategórii v úlohe KARBAN. Súčasťou tímu Rallye Rejvíz je aj MUDr. T. Bulíková ako hlavná rozhodkyňa súťaže medikov, v ktorej sme v tomto roku nemali zastúpenie.

Srdečne ďakujeme vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity pánovi rektorovi prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., za finančnú pomoc a podporu!