Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo registráciu na očkovanie proti Covid–19. V tejto fáze sú oprávnenými žiadateľmi o očkovanie aj študenti lekárskych a zdravotníckych odborov. Oprávnenosť žiadosti môžete dokladovať ISIC kartou, prípadne potvrdením o štúdiu. Vzhľadom na potrebu znížiť mobilitu, odporúčame výber očkovacieho strediska v mieste bydliska. Očkovanie je dobrovoľné.